Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Markušica (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 13/09 i 05/13) te Mjera za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom propisanih od strane Stožera zaštite i spašavanja Vukovarsko.srijemske županije od dana 17.03.2020.g. Općinski načelnik Općine Markušica, dana 18. 3. 2020. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o mjerama za smanjenje rizika daljenjeg širenja

zaraze koronavirusom- COVID 19

 

Članak 1.

Odgađaju se do daljnjeg sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Članak 2.

Udrugama civilnog društva nalaže se zatvaranje prostora kojeg koriste kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije.

Članak 3.

Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, sportski tereni i igrališta te se nalaže Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Markušica da o tome obavijesti sve sportske udruge i klubove na području Općine Markušica.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Markušica ograničiti će rad sa stranka na način da se privremeno ukidaju osobni dolasci stranaka u službene prostorije  Općine Markušica.

 

Stranke će se u vezi svojih zahtjeva i pitanja moći obratiti na telefone Općine Markušica

br.032/ 563- 921, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Članak 5.

Putem web stranice Općine Markušica  (www.markusica.hr), te oglasne ploče Općine Markušica i oglasnih ploča u  mjesnim  odborima , mještani če  pravodobno biti obaviješteni o svim aktivnostima Općine Markušica.

Predsjednik Općinskog vijeća Radenko Bošković  sazvao je 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Markušica za dan 11.2. (utorak) 2020. g. u 19,00 sati u općinskoj vijećnici.

Dnevni red se sastoji od 10 tačaka dnevnog reda.

 

KOHEZIJSKI FOND

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITETNA OS 6- ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA

SPECIFIČNI CILJ: 6 i I – SMANJENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE ODLAŽE NA ODLAGALIŠTE

Naziv projekta: „ RECIKLAŽNO DVORIŠTE “

Opis projekta:

Projekt „Reciklažo dvorište „ doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira , metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog ) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Projekt „ Reciklažo dvorište“ doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN3/17). dvorištu (PGO RH 2017.-2022. (NN 3/17).

CILJ: Prikupljanje odvojenog otpada u Reciklažom dvorištu (PGO RH 2017.-2022. (NN 3/17)

Rezultat: Realizacijom projekta planira se smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% i povećanja odvojenog prikupljanja 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (papir, plastika, metal, biootpad), kao i smanjenja odlaganja komunalnog otpada na odlagalište. Projektom se planira informirati i educirati stanovništvo općine o važnosti odvojenog prikupljanja otpada za prirodni okoliš Općine i zdravlje žitelja Općine putem informativnih letaka, promotivnog materijala i stručnih radionica .

Ukupna vrijednost projekta: 2.574.398,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava EU: 2.165.819,55 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2018.- 12.2020.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nebojša Popović mag.iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Markušica.

Status projekta: U izgradnji

E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://markusica.hr/

Tel: + 385 32 563 377

Poveznice: https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C