Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt pod nazivom „Osnaživanje žena u lokalnoj zajednici – faza II“ potpisan od strane načelnika Općine Markušica Budimira Drače 7. srpnja 2020. godine, čime je započela provedba projekta. Općina Markušica je korisnik projekta, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci.

Projekt se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, koji je općina prijavila na javni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“. Ukupna vrijednost projekta je 1.339.540,00 kn, za koji su osigurana bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%).

Kroz projekt će se zaposliti 15 teže zapošljivih žena, koje će tijekom 12 mjeseci  pružati potporu i podršku za 90 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, kao krajnjim korisnicima projekta. Provedbom projekta omogućit će se dodatno obrazovanje za najmanje 7 žena u ustanovi za obrazovanje odraslih, a u skladu s potrebama tržišta rada te iskazanom interesu žena.

Ovakvi projekti doprinose podizanju zadovoljstva života svih mještana općine Markušica. Ženama, koje su na tržištu rada u nepovoljnom položaju, osigurava se pravo na rad i osjećaj veće vrijednosti, a starijim mještanima općine osigurava se pravo na dostojanstvenu starost.

Općina Markušica provodi projekt u suradnji s Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije, regionalnim koordinatorom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije, koja besplatno pruža savjetodavnu podršku u provedbi ovoga projekta.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Markušica.“

 

 

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Markušica u 2020.godini

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA POTPISAO UGOVOR S OPĆINAMA NUŠTAR, JARMINA, MARKUŠICA I TORDINCI
11 milijuna kuna za projektiranje aglomeracije „Vinkovci-sjever“
U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije u petak, 26. lipnja, potpisan je Ugovor o sufinanciranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za prijavu EU projekta „Vinkovci sjever“, vrijedan oko 11 milijuna kuna (bez PDV-a). Ugovor su potpisali direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Ivan Rimac i načelnici općina Nuštar, Jarmina, Markušica i Tordinci: Hrvoje Drinovac, Andrija Draganić, Budimir Drača i Željko Matanović.
Ugovorom su utvrđeni međusobni odnosi kako bi se krenulo u izradu dokumentacije sa studijom izvodivosti i dokumentima zaštite okoliša za ovaj projekt kojemu je cilj poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području VVK kako bi se aglomeracija „Vinkovci sjever“ mogla prijaviti za financiranje iz EU fondova. Studijskom i projektnom dokumentacijom bit će definiran investicijski plan i dugoročni razvojni plan za pružanje usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području aglomeracije Vinkovci 2 koja obuhvaća naselja Jarmina, Gaboš, Markušica, Podrinje i Karadžićevo, aglomeracije Tordinci koja obuhvaća naselja Tordinci, Antinska Mlaka, Antin, Korođ i Ostrovo te aglomeracije Nuštar koja obuhvaća naselja Nuštar, Cerić i Marinci. U sklopu izrade projektne dokumentacije za odvodnju predviđena je i priprema za kućne priključke putem priključnih okana, a u dijelu planiranog zahvata predviđena je rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda.
Aglomeracija Vinkovci-2 nastavak je aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna koja je upravo u tijeku i planirana je kao dugoročno rješenje za aglomeraciju Vinkovci. Pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Vinkovci-2 planirano je na UPOV-u ''Jošine''. Kapacitet UPOV-a ''Jošine'' od 43.000 ES-a zadovoljava potrebe naselja aglomeracije Vinkovci-2, a kroz provedbu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ bit će nadograđen na III. stupanj pročišćavanja.
Za aglomeraciju Tordinci lokacija i broj UPOV-a bit će definiran nakon provedene opcijske analize kojom će se razmotriti varijante samostalnih UPOV-a za pojedina naselja ili grupiranje više naselja i transport otpadnih voda na jedan centralni UPOV.
Kada je riječ o aglomeraciji Nuštar, u Nuštru i Ceriću izgrađen je dio sustava odvodnje otpadnih voda, a novi se planira u Marincima. Pročišćavanje otpadnih voda za aglomeraciju Nuštar planira se na postojećem UPOV-u ''Nuštar'' čiji je kapacitet 3.000 ES-a. Taj je uređaj potrebno dograditi na odgovarajući stupanj pročišćavanja i povećati mu kapacitet kako bi mogao pročišćavati otpadne vode na području aglomeracije Nuštar.
Ukupno je kroz aglomeraciju „Vinkovci sjever“ planirano projektiranje 74 km mreže odvodnje, 31 crpna stanica s pripadnim tlačnim cjevovodima dužine 25 km i rekonstrukcija 107 km vodoopskrbnih cjevovoda.
„Iako još uvijek provodimo projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“, razmišljamo i o budućnosti te mi je drago da krećemo s projektiranjem nove aglomeracije, aglomeracije „Vinkovci sjever“. Osim izgradnje mreže odvodnje i pripreme za kućne priključke planirano je da će ova aglomeracija obuhvatiti i rekonstrukciju vodovodne mreže u svim naseljima i to zbog dotrajalosti mreže, velikih gubitaka i novih uvjeta dobave vode budući da su sva ova naselja spojena na regionalni vodovod, osim Marinaca, gdje su radovi na spojenom cjevovodu Nuštar-Marinci u tijeku te će i Marinci u sljedećim mjesecima biti spojeni na regionalni vodovod“, rekao je direktor VVK Ivan Rimac.
Ugovorena vrijednost iznosi 10.977.850,00 kn (bez PDV-a), od čega 85 posto financiraju Hrvatske vode, a 15 posto općine i to Općina Nuštar 6,36 posto, Općina Jarmina 2,67 posto, Općina Markušica 3,46 posto i Općina Tordinci 2,51 posto. Rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije za aglomeraciju „Vinkovci-sjever“ je 24 mjeseca od dana potpisivanje ugovora.

Projekt je financiran iz “Operativnog programa Učikoviti ljudski potencijali 2014-2020 Europskog socijalnog fonda kroz Poziv “Zaželi- PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA” (broj poziva: UP.021.1.05)

Ukupna vrijednost projekta je 2.389.572,25 HRK od čega iznos EU potpore iznosi  2.389.572,25  HRK ( 100%)

Partneri na projektu:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNI URED VINKOVCI

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, VINKOVCI

Naziv korisnika: OPĆINA MARKUŠICA, P. Cara 2, 32213 Markušica

Projekt, čiji cilj je osnažiti radni potencijal teže zaposlovih žena i žena sa nižom razinom obrazovanja u općini Markušica te povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina , s provedbom je započeo 1.12.2017.godine.,a završio 31.5.2020.

U sklopu projekta zaposleno je 15 žena, od kojih je 7 uspiješno završilo program osposobljavanja za njegovateljicu starijih I nemoćnih osoba što će im u konačnici, omogućiti bolju konkurentnost na tržištu rada.

Žene su počele sa radom 1.3.2018. a završile 29.2.2020. Dana 06.03.2020. održana je i završna konferencija na kojoj su prisustvovali voditej projekta, vanjski stručnjak i korisnici  projekta koji nisu skrivali zadovoljstvo s radom žena  i značaj samog projekta, takodje i pomalo brigu što se isti priveo kraju.

Kontakt osoba za više informacija: 

Voditelj projekta, Miroslav Jelača

Tel: 091/508-2178

 

Poveznice na relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C