Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje.

Popis 2021 obuhvaća sljedeće tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove.

Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, koriste se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.

Za pristup popisnom upitniku u elektroničkom sustavu e-Građani koristi se Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS).

Popis se provodi u dvije faze:

 • – od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani
 • – od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Markušica, KLASA: 320-02/21-01/20 URBROJ:2188/05-02-21-1 od 15.6.2021. godine  Općinsko vijeće Općine Markušica dana 17.6.2021. godine objavljuje

                                                                            J A V N I   N A T J E Č A J

                                 za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
                                                                              Općine Markušica

 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ne otvaraj“ na adresu Općine Markušica, Pere Cara br. 2, 32213 Markušica  u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Markušica - www.markusica.hr odnosno najkasnije do 19.7.2021. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 22.7.2021.g. u Markušici, Pere Cara br. 2 - zgrada općine ( velika vijećnica I kat) s početkom u 9,00 sati.

Otvoren dječji vrtić u Markušici
Nakon dvije godine radova i utrošenih gotovo 1,8 milijuna kuna, danas je u Markušici svečano otvoren dječji vrtić “Markušica”.
Načelnik Općine Markušica Budimir Drača, zajedno s državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede Zdravkom Tušekom i Županom Vukovarsko-srijemske županije Božom Galićem otvorio je danas u Markušici dječji vrtić u čiju je rekonstrukciju, dogradnju i opremanje uloženo oko 1,8 milijuna kuna. Načelnik Općine Markušica istaknuo je kako je riječ o sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj od kojih se 85 posto udjela odnosi na Europsku uniju, a 15 posto na sredstva Republike Hrvatske.
Projekt je financiran je iz Programa ruralnog razvoja kroz Mjeru 7.4.1. za temeljne usluge i obnovu sela u ruralnim područjima, a projektom će se omogućiti smještaj jedne odgojne skupine te otvaranje 3 radna mjesta. Samo kandidiranje projekta u okviru Mjere 7.4.1. izvršeno je 2016.g. u suradnji s Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije kao i daljnje praćenje provođenja projekta.
Lijepo uređeni objekt , već sutra , pohađat će jedna odgojna skupina djece s područja Općine Markušica.
 
 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/2012, 121/2016, 98/2019, 42/2020, 144/2020 i 37/21), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Markušica sazvao je konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća za dan 2.6.2021.g. s početkom u 20,00 sati, u vijećnici, zgrada Općine Markušica, Pere Cara 2, Markušica ,

sa sljedećim dnevnim redom:

 - Utvrđivanje kvoruma

 1. lzbor Mandatnog povjerenstva,
 2. lzvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata
 3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
 4. lzbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 5. lzbor članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Markušica

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

 • 03 Sje 2019

  Djelomično oblačno 0°C -4°C

 • 04 Sje 2019

  Oblačno 0°C -6°C