Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Na temelju članka 63. Statuta Općine Markušica ( Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije br . 31A/2021 ) i Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu, inicijator javnih radova Općina Markušica  objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
za provedbu javnih radova u 2022.

 

BROJ TRAŽENIH RADNIKA/CA: 2
 
OPIS POSLOVA:

 
-  priprema i provedba akcija prikupljanja otpada u okolišu
-  uređenje okoliša i šetnih staza


CILJANE SKUPINE
 
Bez obzira na duljinu prijave u evidenciju HZZ-a:
-  Roditelji s četvero i više malodobne djece, roditelji djece  oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva.
  
-  Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 
- Osobe prijavljene u evidenciju zavoda za zapošljavanje dulje od 24 mjeseca
 
            U program javnog rada ne može biti ponovo uključena osoba ako nije prošlo 12 mjeseci nakon prestanka trajanja prethodne mjere javnog rada za tu osobu.
   
PRIJAVI ZA JAVNI POZIV PRILAŽU SE:


-  životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
-  kopija osobne iskaznice
-  potvrda o evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (J. Dalmatinca 27, Vinkovci, datum

   izdavanja nakon dana objave Javnog poziva)
-  ispis e-radne knjižice (izdaje se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Splitska ulica   

   16A, Vinkovci)

- odgovarajuća potvrdu ili dokaz kojima se dokazuju statusi određeni unutar ciljanih skupina pod

   tačkom II. (npr. za osobe s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu, za korisnike zajamčene minimalne naknade: Rješenje Centra za socijalnu skrb i sl.)
  

Podnositelji su dužni u životopisu dostaviti podatke o dosadašnjem sudjelovanju u javnim radovima.


Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, osobno u Općinu Markušica ili poštom na adresu:
 
OPĆINA MARKUŠICA
Pere Cara 2
32213 MARKUŠICA
Uz naznaku: JAVNI RADOVI

 
                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                        Tihomir Kolarević

  

Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama dana 19. travnja 2022. godine objavila Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godine.

Pomoć umirovljenicima koja se dodjeljuje ovim  Javnim pozivom odnosi se na pomoć osobama korisnicima mirovinskog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije  u obliku vrijednosnog poklon bona, u iznosu od 600,00 kuna. Bonovima će se podmiriti troškovi kupnje osnovnih prehrambenih artikala u odobrenoj prodavaonici.

 

Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji na Javni poziv

 1. Prebivalište odnosno stalni boravak na području Vukovarsko-srijemske županije posljednjih godinu dana prije podnošenja zahtjeva,
 2. Podnositelj zahtjeva mora biti korisnik mirovinskog prava u RH ili u inozemstvu
 3. Mjesečni iznos mirovinskih primanja u mjesecu prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti cenzus  :

- samac………………………………………… 1.000,00 kuna

- dvočlana obitelj ……………………………… 2.000,00 kuna

 1. Podnositelj zahtjeva i supružnik ili izvanbračni drug  ne smije imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, dionica i sl) osim primanja po osnovi mirovinskog prava.

Navedeni Javni poziv biti će otvoren 30 dana od dana objave na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

„ Prijave na Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima sa prebivalištem na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.

 

Sve informacije u svezi Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb na telefon 344-214.

Link Javnog poziva:

 

https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-prava-na-pomoc-umirovljenicima-sa-prebiv

Povodom predstojećih uskršnjih praznika Općina Markušica je u svom Proračunu za 2022. godinu za sve umirovljenike sa prebivalištem na području općine obezbedila uskrsnice.

Visina uskrsnice određena je u iznosu od 100, 200 ili 300 kuna, u zavisnosti od visine mirovine. Isplata uskrsnica započela je 06.04.2022. godine na adresu umirovljenika putem Hrvatske poštanske banke.

 Pozivamo umirovljenike koji ne dobiju uskrsnicu, a imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Markušica, da dođu u općinu te da sa sobom ponesu osobnu iskaznicu te odrezak od mirovine/rješenje o mirovini ili drugi odgovarajući dokaz o priznatom pravu i visini mirovine.

 

 

Ravnateljstvo civilne zaštite  je dana 25. 3. 2022. godine  na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavilo je  Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Više o pozivu na stranici

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Poziv se odnosi na:

 • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
 • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

 

Ponuditelj stambene jedinice može predati obrazac Ponuda , koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice,  u Općinu Markušica, Pere Cara 2, 32213 Markušica, radnim danom od 8,00-14,00 sati.

 

Stožer zaštite i spašavanja Općine Markušica nakon zaprimljenih zahtjeva u najkraćem mogućem vremenu provesti će  neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome izdati  Potvrdu.

 

 
Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

                                                                                                                                                                                                                    Stožer zaštite i spašavanja Općine Markušica

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

 • 03 Sje 2019

  Djelomično oblačno 0°C -4°C

 • 04 Sje 2019

  Oblačno 0°C -6°C