Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/21), Programa potpora unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2023. – 2027. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 26/23 – u nastavku: Program potpora) i Odluke Županijske skupštine o raspisivanju Javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu (KLASA: 320-10/24-01/06, URBROJ: 2196-03-24-3 od 07. ožujka 2024. godine) Župan Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

                                                                                                      JAVNI POZIV

                                                                      Unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja

                                                                      Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu 

 Svrha Javnog poziva je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih djelatnosti i povećanje održivosti gospodarstava, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanja rizicima u poljoprivredi, udruživanje proizvođača, obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi, smanjenja siromaštva te poticanje gospodarskog razvoja u ruralnim područjima

Javni poziv

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C