Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Na temelju članka 63. Statuta Općine Markušica ( Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije br . 31A/2021 ) i Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu, inicijator javnih radova Općina Markušica  objavljuje:

J A V N I   P O Z I V
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
za provedbu javnih radova u 2022.

 

BROJ TRAŽENIH RADNIKA/CA: 2
 
OPIS POSLOVA:

 
-  priprema i provedba akcija prikupljanja otpada u okolišu
-  uređenje okoliša i šetnih staza


CILJANE SKUPINE
 
Bez obzira na duljinu prijave u evidenciju HZZ-a:
-  Roditelji s četvero i više malodobne djece, roditelji djece  oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva.
  
-  Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 
- Osobe prijavljene u evidenciju zavoda za zapošljavanje dulje od 24 mjeseca
 
            U program javnog rada ne može biti ponovo uključena osoba ako nije prošlo 12 mjeseci nakon prestanka trajanja prethodne mjere javnog rada za tu osobu.
   
PRIJAVI ZA JAVNI POZIV PRILAŽU SE:


-  životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
-  kopija osobne iskaznice
-  potvrda o evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (J. Dalmatinca 27, Vinkovci, datum

   izdavanja nakon dana objave Javnog poziva)
-  ispis e-radne knjižice (izdaje se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Splitska ulica   

   16A, Vinkovci)

- odgovarajuća potvrdu ili dokaz kojima se dokazuju statusi određeni unutar ciljanih skupina pod

   tačkom II. (npr. za osobe s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu, za korisnike zajamčene minimalne naknade: Rješenje Centra za socijalnu skrb i sl.)
  

Podnositelji su dužni u životopisu dostaviti podatke o dosadašnjem sudjelovanju u javnim radovima.


Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, osobno u Općinu Markušica ili poštom na adresu:
 
OPĆINA MARKUŠICA
Pere Cara 2
32213 MARKUŠICA
Uz naznaku: JAVNI RADOVI

 
                                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                        Tihomir Kolarević

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

  • 03 Sje 2019

    Djelomično oblačno 0°C -4°C

  • 04 Sje 2019

    Oblačno 0°C -6°C