Novosti

općinske, Hrvatska, zanimljivosti...

Općina Markušica objavila je Javni poziv za prijem radnika/ca na rad na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

 

Poziv  je otvoren od 09.04.2024. do 17.04.2024. godine.

Zamolbe donijeti osobno ili preporučenom poštom, svakim radnim danom od 08:00–13:00 sati u prostorije Općine Markušica , s naznakom „Za natječaj-javni radovi“.

U radni odnos će biti primljeno 2 osobe, po slijedećim kriterijima:

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
  – roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja
 2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju
 3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
 4. osobe uključene u Program Posao+

Napomena – osobe koje ne mogu biti uključene u potporu:

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

 

Više o javnom pozivu  u priloženom dokumentu ili na  poveznici:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=142394164

 

Oglas za zapošljavanje radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama sa invaliditetom

 

Dana 15.04.2024. godine Općina Markušica objavila je Oglas za zapošljavanje 20 osoba na određeno vrijeme u trajanju od 31 mjesec, na radno mjesto Radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama sa invaliditetom.

Zapošljavanje se vrši u sklopu projekta „Osnaživanje članova lokalne zajednice- faza I“ čija je vrijednost 930.000,00 eura i koji je u 100% iznosu financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus kroz poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.

 

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 23.04.2024. godine.

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=142591891

 

                  

                        

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. Statuta  Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 3/21), Programa potpora unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2023. – 2027. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 26/23 – u nastavku: Program potpora) i Odluke Županijske skupštine o raspisivanju Javnog poziva unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu (KLASA: 320-10/24-01/06, URBROJ: 2196-03-24-3 od 07. ožujka 2024. godine) Župan Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

                                                                                                      JAVNI POZIV

                                                                      Unapređenja poljoprivrede i ruralnog područja

                                                                      Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu 

 Svrha Javnog poziva je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih djelatnosti i povećanje održivosti gospodarstava, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanja rizicima u poljoprivredi, udruživanje proizvođača, obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi, smanjenja siromaštva te poticanje gospodarskog razvoja u ruralnim područjima

Javni poziv

Općinski načelnik Općine Markušica, na temelju članka 63. i članka 105. Statuta Općine Markušica ( "Službeni vjesnik "Vukovarsko -srijemske županije broj 31A121), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA:984- 01123-01129, URBROJ: 524-07-02-01-0111-24-26 od 7. ožujka 2O24.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0286, "Osnaživanje članova lokalne zajednice- faza 1" ( dalje u tekstu: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava),

Objavljuje

 JAVNI POZIV ZA KRAJNJE KORISNIKE "Osnaživanje članova lokalne zajednice- faza 1 "

  

 

Pretraži

KARTA OPĆINE MARKUŠICA
Većinom oblačno

-2°C

Markušica

Većinom oblačno

Vlažnost: 73%

Vjetar: 28.97 km/h

 • 03 Sje 2019

  Djelomično oblačno 0°C -4°C

 • 04 Sje 2019

  Oblačno 0°C -6°C