Općina Markušica izlaže na javni uvid prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Markušica.

Informacije o javnom uvidu, Prve izmjene i dopune Programa raspolaganja, pregled Prvih izmjena programa raspolaganja u pdf tablici, pregled katastarskih čestica u katastarskom planu prema namjeni možete pronaći na ovoj stranici.